Back to overview

Long Circle Authentic Movement: "Reconnect the disconnection"

  • General
  • Practical
  • Teacher

Authentic Movement geeft jou de mogelijkheid om op een belichaamde manier d vebindng met jezelf te herstellen, verdiepen en te vestevigen.

Het is werkvorm waar innerlijke sensaties het onbewuste verbindt met jouw bewustzijn.

In een dynamiek waarin je jouw lichaam opnieuw omarmt, worden belichaamde lichaamssensaties, belevenisvolle ervaringen en verbeeldingsrijke beelden, betekenisvol en verlichtend.

 De long cirle is een techniek binnen Authentic Movement, waarin de verbindende bedding van de groep verdieping, afstemming en heling geeft. We leren opnieuw dat gezien-worden en je laten zien, zalvend is voor ons als mens.

Authentic Movement oefent je op een specieke manier in het “los-laten” en “over-gevn in beweging aan de lichaamsimpulsen. Ze levert een belangrijke bijdrage in het versterken van zelfgewaarzijn en bewustwording. Authentic Movement is stress- en angstreducerend. Het heeft een positef effect op ons zelfbeeld, zelvertrouwen en zelfwaarde. Authentic movmeet is inde spiegel kijken, eenvoud omarmen, vol-ledigheid ervaren, kleur geven aan jezelf, ….

De bedoeling is om bij onszelf te blijven, van moment tot moment, door een diep bewustzijn van het fysieke wezen - van ons lichaam.

Authentic Movement is een volledig zelfgestuurde vorm waarin individuen een bewegingspad ontdekken dat een brug biedt tussen het bewuste en het onbewuste.

Authentic Movement onderzoekt de relatie tussen een verhuizer en een getuige, gezien worden en zien. Met gesloten ogen luistert de verhuizer naar binnen en vindt hij een beweging die voortkomt uit een verborgen ingeving, een cellulaire impuls. Geleidelijk aan wordt het onzichtbare zichtbaar, wordt het onhoorbare hoorbaar en wordt expliciet vorm gegeven aan de inhoud van de directe ervaring

De getuige brengt een receptieve kwaliteit van duidelijke aandacht naar de verhuizer. De getuige is zich bewust van de innerlijke wereld van gevoel en betekenis, oordeel en kritiek. Hoewel er persoonlijke schaduwkwesties kunnen ontstaan, accepteert de getuige de verhuizer zonder analyse of instructie en spreekt hij alleen wanneer de verhuizer om een ​​reactie vraagt. De verhuizer en getuige kunnen samen een niveau van perceptie van zichzelf en anderen bereiken dat diep respect en empathie oproept.

Data van deze ochtendreeks:

Ochtendreeks dinsdag: 8-15-22-29 juni & 6 juli 2021

Telkens van 9u30-11u30

Prijs:

€150 (incl. BTW)


Covid-19

Alle opleidingen en trainingen kunnen we categoriseren als ‘corona-proof’ of ‘corona-resistent’. Opleidingen die corona-proof zijn, gaan door mits toepassing van strikte veilligheidsmaatregelen. Corona-resistent betekent dat wij ernaar streven dat een opleiding altijd zal kunnen plaatsvinden, ook als we opnieuw in lockdown gaan. 

Deze workshop is corona-proof. Er wordt in tenten overnacht (gelieve deze zelf te voorzien) en catering zal beschikbaar zijn.

De training kan, enkel en alleen in het geval van een nieuwe lockdown, geannuleerd worden, omdat de inhoud niet overdraagbaar is via live e-learning. Indien dit zich zou voordoen, zullen de inschrijvingskosten die betaald werden, terugbetaald worden.

De concrete Covid-19 maatregelen die zullen genomen worden, kan je hier lezen: https://www.agapeacademy.be/nl/nieuws-en-publicaties/30/covid-19-richtlijnen

Niek Ghekiere

Teacher

Niek Ghekiere

+32 498 52 95 52

Niek Ghekiere is als creatief therapeut een erkend dans- en bewegingstherapeut en draagt een Master in Dance Movement Therapy (MaDMTh). De opleiding die hij volgde tot neo-reichiaans therapeut ondersteunt en verscherpt hem in het begeleiden van mensen en groepen. Hij heeft een privépraktijk, waar hij individuele- en groepstherapie geeft en is directeur van het therapie- en opleidingscentrum AgapeBelgium. Hij is voormalig voorzitter van de vakgroep dans- en bewegingstherapie en verricht onderzoek naar lichaamsgerichte therapieën en spiritualiteitsbeleving.

When: 8 June 2021 to 6 July 2021
Amount of lessons: 5 courses
Where: AgapeBelgium
€150.00
VAT incl.

Onlangs volgde ik A Movement bij Agape met Niek Ghekiere. Ik besloot het erop te wagen ondanks mijn voorzichtige houding tgo het aanbod trainingen in spiritualiteit. Ik ben teruggekomen als een tevreden en verrijkte vrouw. Ik hield van de stijl en de aanpak. Niek is op een vriendelijke manier alert en aanwezig, altijd vanuit verbondenheid en vertrouwen. Ontvankelijk voor wat er komt en nooit oordelend. We leren doorheen de schoonheid van verhalen en rituelen onszelf, elkaar, en onze geliefden, erkennen en eren. Dit is spiritualiteit zonder shortcuts of valse beloften, die ons dichterbij brengt bij het goud in onszelf en in de ander, die ons verbindt met alles wat ons draagt, die ons weer nederig maakt. We komen dichter bij onze dromen, en een zoekproces wordt in gang gezet naar alles wat leeft in onszelf, dat is zowel pijn als vreugde, krachtbronnen en kwetsuren, alles wordt verwelkomd. Een weg naar herbronning en herstel. De groep verbindt zich in die sfeer tot een veilige plek die dit alles met zich meedraagt omdat ieder er zichzelf kan zijn. Verder vond ik alles heel goed georganiseerd, zonder onnodige franjes. Anne-Marie Desmet, psychotherapeut en studentenbegeleider.

Anne-Marie Desmet, psychotherapeut

©2021 Agape Belgium | General conditions | Privacy policy | Legal information | Covid19-information