Terug naar overzicht

Avondreeks Authentic Movement (Volzet)

  • Algemeen
  • Praktisch
  • Docent

Heb je soms wel eens last van een negatief zelfbeeld, zelfvertrouwen en zelfwaarde? In deze avondreeks zal je kennismaken met de werkvorm Authentic Movement, die je helpt het lichaamsbewustzijn en lichaamsgevoel te versterken.

Authentic Movement oefent je op een specifieke manier in het "los-laten" en "over-geven" in beweging en aan de lichaamsimpulsen. Ze levert een belangrijke bijdrage in het versterken van lichaamsbewustzijn en lichaamsgevoel en heeft een positief effect op ons zelfbeeld, zelfvertrouwen en zelfwaarde. Authentic Movement is in de spiegel kijken, eenvoud omarmen, leegte ervaren, kleur leren geven aan jezelf....

Steunend op de methodiek van Jung, “de actieve verbeelding”, wordt de cliënt uitgenodigd met ogen gesloten “te luisteren” naar zichzelf en antwoord te geven op ervaren impulsen. De actieve verbeelding nodigt elk persoon uit een “innerlijke getuige” te versterken. Deze geeft elk persoon o.a. de mogelijkheid zijn relatie met zichzelf verder te ont-wikkelen, zal de creativiteit van ieder stimuleren en bewustwording verstevigen. 

Authentic Movement is een werkvorm die ons in staat stelt verbeelding te gebruiken als poort naar diepere, (on)bewuste lagen in onszelf.  Op die manier draagt Authentic Movement niet alleen bij tot een grotere bewustwording, maar verschaft ze je ook de mogelijkheid om te ervaren hoe verbeelding een bron is om te herstellen en je nieuwe vaardigheden eigen te maken. Zo ontwikkel je helderheid van waarneming en een manier waarop je hiervan uitdrukking geeft in beweging.

Authentic Movement oefent je op een specifieke manier in het "los-laten" en "over-geven" in beweging en aan de lichaamsimpulsen. Ze levert een belangrijke bijdrage in het versterken van lichaamsbewustzijn en lichaamsgevoel en heeft een positief effect op ons zelfbeeld, zelfvertrouwen en zelfwaarde.

Vele beoefenaars vertellen hoe Authentic Movement op een zachte manier heling heeft laten gebeuren, waardoor ze echter en met meer vertrouwen in hun leven staan.  Ze ervaren hoe hun eigenheid wordt belichaamd en hoe deze ervaring respect, aanvaarding en integratie in hun lichaam en geest bewerkstelligt.  Naast bewustwording en heling ervaren sommigen Authentic Movement als een meditatiewerkvorm, anderen als een plaats waar creativiteit wordt geprikkeld.

Je wordt opgeleid door Niek Ghekiere. Met zijn jarenlange ervaring in het begeleiden van groepen en lichaamsgerichte psychotherapie én zijn jarenlange ervaring in het verzorgen van trainingen, is Niek hij de meest aangewezen trainer om u deze module aan te bieden.

Lees meer over de toepassing van Authentic Movement binnen bedrijven in dit artikel van de docent van de reeks, Niek Ghekiere.

(Voor data en prijzen klik op het tabblad Praktisch)

Data

18, 25 oktober / 8, 15, 22, 29 november / 6, 13 en 20 december 2022

Telkens van 20u-22u

Prijs

€340 (incl. BTW)

Locatie

Deze reeks zal doorgaan in 

Zaal Polariteit

Verkortingstraat 55
9040 Sint Amandsberg - Gent


Benodigdheden

Je krijgt een informerende brief na inschrijving toegestuurd.

Annulatievoorwaarden

Indien het project door de cursist wordt geannuleerd, geldt de volgende annuleringsregeling:

  • Annulering geschiedt door een aangetekend schrijven bij langdurige opleidingen en trainingen. Bij andere projecten volstaat een email.
  • Bij annulering tot 28 dagen voor aanvang van het project is de cursist 25% van het geld verschuldigd met een minimum van € 50,00.
  • Bij annulering tussen 28 dagen en 14 dagen voor aanvang van project is de cursist 50% van het lesgeld verschuldigd met een minimum van € 50,00.
  • Bij annulering minder dan 14 dagen voor aanvang van het project is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd.
Niek Ghekiere

Docent

Niek Ghekiere

+32 498 52 95 52

Als zoon van Dirk Ghekiere liep hij vele jaren aan de zijde van zijn vader.  Hij kreeg en krijgt onderricht van hem in vuren hoeden, ceremonies opzetten en zweethutten. Hij is geïnitieerd firekeeper en ceremonial firewalk-instructor. Van onder meer Ron Evans, Gilbert Toledo en Hector Gomez kreeg hij meer verdieping in het ceremonieel werken en zweethutten begeleiden. Niek Ghekiere is als creatief therapeut een erkend dans- en bewegingstherapeut en draagt een Master in Dance Movement Therapy (MaDMTh). De opleiding die hij volgde tot neo-reichiaans therapeut ondersteunt en verscherpt hem in het begeleiden van mensen en groepen. Hij heeft een privépraktijk, waar hij individuele- en groepstherapie geeft en is directeur van het therapie- en opleidingscentrum AgapeBelgium. Hij is voormalig voorzitter van de vakgroep dans- en bewegingstherapie en verricht onderzoek naar lichaamsgerichte therapieën en spiritualiteitsbeleving.

Wanneer: 18 oktober 2022 tot 20 december 2022
Aantal modules: 9 trainingen
Waar: Gent
€340.00
Incl. BTW

Onlangs volgde ik A Movement bij Agape met Niek Ghekiere. Ik besloot het erop te wagen ondanks mijn voorzichtige houding tgo het aanbod trainingen in spiritualiteit. Ik ben teruggekomen als een tevreden en verrijkte vrouw.

Anne-Marie Desmet, psychotherapeut

©2022 Agape Belgium | Algemene voorwaarden | Privacybeleid | Juridische informatie | Covid19-informatie