Terug naar overzicht

Het myofasciale lichaam en hands-on lichaamswerk in psychotherapie

  • Algemeen
  • Programma
  • Praktisch
  • Docent

Zoals de titel doet vermoeden bestaat deze unieke cursusmodule uit twee pijlers die doorheen de vier lesdagen afwisselend aan bod zullen komen. In de pijler ‘Het myofasciale lichaam’ gaan we in op de theoretisch inzichten, wetenschappelijke stand van zaken en conceptuele kapstok die nodig zijn om te kunnen werken met het gepantserde en gelaagde myofasciale lichaam terwijl de pijler ‘Hands-on lichaamswerk’ je kennis laat maken met een waaier aan bijbehorende (manuele) technieken uit tal van therapeutische disciplines. 

Het myofasciale lichaam

We duiken twee dagen lang in de diepte en gaan op zoek naar antwoorden op vragen als ‘hoe ziet het myofasciale lichaam eruit?’, ‘wat zijn spierkettingen?’, ‘hoe geraakt (traumatische) spanning in het lichaam en er weer uit?’, ‘wat is myofasciale pantsering?’ en ‘wat gebeurt er bij een release van spanningsblokkades?’

Deze module is thematisch opgebouwd van gezond naar verstoord functioneren en van cel- en weefselniveau naar het hele lichaam als functioneel systeem. Therapeutische inzichten en handvatten worden hierbij stap voor stap uitgelicht en besproken. Doorheen de module hanteren we actueel, wetenschappelijke onderzoek en een trans-disciplinaire bril die ons in staat moet stellen kritisch te kijken naar het eigen werk als therapeut. Aan de hand van casuïstieke oefeningen wordt de leerstof verankerd in de eigen praktijk.

Hands-on lichaamswerk in psychotherapie

Hoewel het werken vanuit lijfelijk contact via aanraking en diepere weefseltechnieken één van de oudste fundamenten van lichaamsgerichte psychotherapie (LPT) vormt, is hands-on lichaamswerk al geruime tijd opvallend ‘verdwenen’ uit heel wat opleidingsaanbod en dagelijkse praktijkvoering. Toch is hands-on lichaamswerk een erg krachtige tool die bovendien een unieke toegangsweg biedt tot de belevingswereld van de cliënt. Net omdat het een brug slaat tussen spreken over en bewegen vanuit lijfelijke ervaring is hands-on lichaamswerk een onmisbare schakel die aangrijpt op het lichaam. Vaak durft het gespannen, uitgeputte of pijnlijke lichaam zich maar laten benaderen vanuit een luisterende, containende handgreep of laat het haar traumatische pantsering pas los via diepe, smeltende releasetechnieken.

In deze praktijkgerichte basiscursus staan we kort stil bij theoretische aspecten en actuele wetenschappelijke bevindingen met betrekking tot hands-on lichaamswerk. Vervolgens maken we uitvoerig kennis met diverse hands-on technieken vanuit trans-disciplinaire bril. Dit betekent dat naast typische benaderingen uit LPT ook technieken aangereikt worden vanuit andere domeinen zoals osteopatisch, myofasciaal en energetisch lichaamswerk. Daarnaast proberen we telkens te vertalen naar herkenbare hulpvragen en klinische beelden.

De centrale kapstok doorheen deze dagen is het trans-disciplinaire werkkader Experiëntieel Lichaamswerk dat dr. Joeri Calsius ontwikkelde en dat zich prima leent tot implementatie in elke therapeutische praktijk. Twee unieke aspecten hiervan zijn de ontwikkelingsdynamische benadering van het lichaam in expressies zoals versmelten, bewegen, waarnemen, vitaliseren, verbinden en spreken en de domein-overschrijdende technieken voor de aanpak van het traumatisch gepantserde lichaam.

Gezien het trans-disciplinaire karakter staat deze cursus open voor therapeuten, artsen en coaches uit diverse disciplines. Belangrijk te weten is dat het een praktijkgerichte training betreft en dat het achterliggende theoretische kader hier slechts minimaal toegelicht wordt. Het volgen van de scholing ‘Fundamenten van Lichaamsgericht Werken in Psychotherapie’ wordt dan ook ten zeerste aanbevolen.

Data

18 - 19 - 20 - 21 april 2023 . Telkens van 9u30 - 17u.

Prijs

€700 (excl. BTW) of €847 (incl. BTW)

Kortingen:
KMO-portefeuille
De Vlaamse overheid subsidieert tot 30% van de training. Deze korting is niet cumuleerbaar met andere kortingen. Voor meer info surf naar www.kmo-portefeuille.be

KMO subsidie kan enkel voor:

Diensten gericht op het aanleren van competenties die deel uitmaken van een beroep uit de knelpuntenberoepenlijst van de VDAB: arts, kinesist en verpleegkundige zijn een knelpuntberoep

Diensten gericht op het aanleren van technologische, technische, exact-wetenschappelijke of wiskundige kennis en de toepassing ervan in beroepen. STEM-opleidingen en Zorg STEM-opleidingen gepubliceerd op onderwijskiezer.be voldoen aan deze voorwaarde: masters geneeskunde, masters revalidatiewetenschappen & kinesitherapie & bachelors verpleegkunde.

Gespreide betaling
Er kan, in uitzonderlijke gevallen, gespreide betaling aangevraagd worden.

Er worden maximaal 5 studenten toegelaten.

Beknopt programma

Theorie: Het myofasciaal gelaagde lichaam, een ontwikkelingsdynamische verkenning

Praktijk

  • Veiligheid installeren bij hands-on lichaamswerk
  • Werken met een luisterende handgreep
  • Versmeltend en restoratief hands-on lichaamswerk

Theorie: Hands-on lichaamswerk en interoceptie, een breinwetenschappelijke verkenning

Praktijk                              

  • Waarnemend hands-on lichaamswerk
  • Vitaliserend en catharsis-based hands-on lichaamswerk     

Theorie: Het traumatisch, gepantserde lichaam, een ontwikkelingspsychologische verkenning

Praktijk

  • Technieken voor hands-on lichaamswerk bij spanningsklachten, paniek en hyperventilatie, depressie en trauma

Data

18 - 19 - 20 - 21 april 2023 . Telkens van 9u30 - 17u.

Prijs

700 (excl. BTW) of €847 (incl. BTW)

Kortingen:
KMO-portefeuille
De Vlaamse overheid subsidieert tot 30% van de training. Deze korting is niet cumuleerbaar met andere kortingen. Voor meer info surf naar www.kmo-portefeuille.be

KMO subsidie kan enkel voor:

Diensten gericht op het aanleren van competenties die deel uitmaken van een beroep uit de knelpuntenberoepenlijst van de VDAB: arts, kinesist en verpleegkundige zijn een knelpuntberoep

Diensten gericht op het aanleren van technologische, technische, exact-wetenschappelijke of wiskundige kennis en de toepassing ervan in beroepen. STEM-opleidingen en Zorg STEM-opleidingen gepubliceerd op onderwijskiezer.be voldoen aan deze voorwaarde: masters geneeskunde, masters revalidatiewetenschappen & kinesitherapie & bachelors verpleegkunde


Er worden maximaal 5 studenten toegelaten


 

dr. Joeri Calsius

Docent

dr. Joeri Calsius

Dr. Joeri Calsius is van basisopleiding klinisch psycholoog (PhD.) en kinesitherapeut, hij studeerde eveneens cultuurfilosofie (MA.) en gezondheidswetenschappen (MSc.). Hij specialiseerde zich als osteopaat D.O en als lichaamsgericht, psychodynamisch psychotherapeut. Hij promoveerde aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht op een verhandeling over een geïntegreerde benadering van angst vanuit psychodynamische, fenomenologische en lichaamstherapeutische invalshoek. Voor dit proefschrift ontving hij in 2013 de Van Helsdingen Prijs van de Nederlandse Stichting Psychiatrie en Filosofie.

Hij is als klinisch psycholoog-psychotherapeut en osteopaat werkzaam in een eigen groepspraktijk te Maasmechelen met focus op een geïntegreerde benadering van stress, psychosomatiek en trauma. Daarnaast is hij deeltijds universitair docent en gastdocent aan diverse postgraduaat-opleidingen in binnen- en buitenland. Als onderzoeker publiceert hij over het centrale onderzoeksthema ‘het lichaam als toegangspoort in psychotherapie’. Hij is auteur van diverse peer-reviewed publicaties en boekbijdragen en ook beleidsmatig actief, o.a. binnen de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen. Zijn handboek ‘Werken met een lichaam dat moeilijk doet. Een andere kijk op het psychosomatische lichaam in therapie.’ (Acco, 2017) kent momenteel een derde druk en verscheen onlangs in Engelstalige versie bij Routledge (voorjaar 2020).

Wanneer: 18 april 2023 tot 21 april 2023
Waar: Koolskamp
€700.00
Excl. BTW

Ik word diep geraakt via aanrakingen op mijn lichaam die contact maken met de dieper liggende structuren en weefsels. Een nieuw bewustzijn ontvouwt zich. Dankbaar. Griet

Griet Mertens, Dans- & Bewegingstherapeut

Joeri Calsius leert je luisteren naar het lichaam om dan met hands on werk spanningen/affecten/gevoelens/emoties om te zetten naar beelden en dit te laten ervaren als deel van je lichaam.

Christophe Tylleman, osteopaat, 42 jaar

In deze driedaagse laat Joeri Calsius je proeven hoe zijn manier van werken met het lichaam dat een brug kan slaan tussen oost en west, tussen mind, body en soul.

Sophie Huybrechts, 34j, klinisch neuropsycholoog en shiatsu therapeut

Deze driedaagse biedt onvermijdelijk waarde op het gebied van de eigen persoonlijke ontwikkeling als behandelaar alsook waarde voor de onderbouwing van een professioneel kader. Dit dankzij een topdocent die weet hoe te boeien en te prikkelen. Ik zou dit zo opnieuw volgen. Een aanrader!

Stijn Bijnens,

Als hulpverlener is het essentieel dat dergelijke opleiding kan doorgaan in tijden van corona, ook wij hebben voeding nodig om verder te kunnen, zowel mentaal, emotioneel, fysiek als relationeel.

Sophie Vanhaecke, Psychomotorisch en Dans- & Bewegingstherapeute

Joeri Calsius weet met een bevlogenheid lichaamswerk in therapie levend te maken. Dit was een onderdompeling in een bad met afwisselende technieken, invalshoeken en verrassende uitkomsten.

Liesbeth Van Lo, 31 jaar, sociaal-agogisch werk, Chinese energetische therapie

©2023 Agape Belgium | Algemene voorwaarden | Privacybeleid | Juridische informatie | Covid19-informatie